"Máy ảnh"

Dịch:The camera

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh822505

It must be "a" camera. There is no context to defy "the" camera

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.