Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Máy ảnh"

Dịch:The camera

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh822505

It must be "a" camera. There is no context to defy "the" camera

2 ngày trước