Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Máy ảnh"

Dịch:The camera

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/B.X.An

Cam

4 tháng trước