1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Tvůj stroj neslyším."

"Tvůj stroj neslyším."

Translation:I cannot hear your machine.

April 15, 2018

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Viktor475934

proč nejde: "I am not hearing your machine" ?


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

V minulé větě "Tvůj stroj neslyšíme." jsem použila "cannot" a bylo to špatně. A ve větě "Tvůj stroj neslyším." je použito. Krutibrko, to jsem z toho jelen!


https://www.duolingo.com/profile/Kaktusica1

When checking the hint for 'neslyším' there is 'I do not hear'. When I wrote 'I don't hear' it was taken as mistake.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.