"Tvůj stroj neslyším."

Translation:I cannot hear your machine.

April 15, 2018

4 Comments


https://www.duolingo.com/Viktor475934

proč nejde: "I am not hearing your machine" ?

April 15, 2018

https://www.duolingo.com/VladaFu

Slovesa smyslového vnímají v angličtině tak fungují. Označují stav, ne děj. Doporučuju opačný kurz angličtiny pro Čechy, tam bude vysvětlení mnohem podrobnější.

April 15, 2018

https://www.duolingo.com/Filomena.Prvni

V minulé větě "Tvůj stroj neslyšíme." jsem použila "cannot" a bylo to špatně. A ve větě "Tvůj stroj neslyším." je použito. Krutibrko, to jsem z toho jelen!

June 1, 2018

https://www.duolingo.com/VladaFu

Ve větě "Tvé stroje neslyšíme." je akceptována odpověď "We cannot hear your machines.". Pravděpodobně jste měla nějakou jinou chybu. Obecně vzato, byste mnohem více komentářů a vysvětlení našla v paralelním kurzu Angličtiny pro mluvčí Češtiny. Je třeba počítat s tím, že tento kurz je zejména pro osoby plynně ovládající Angličtinu. Navíc je kurz Angličtiny pro Čechy zavedenější a má více uživatelů a navíc Tips and Notes cílené hlavně pro Čechy.

Samozřejmě je možné a vítané dělat i opačný kurz. Zvláště, pokud chce člověk hned od začátku překládat zejména do z Češtiny do Angličtiny a ne naopak. Ale je třeba počítat s tím, že se předpokládá, že posluchač Angličtinu plynně ovládá a vysvětlují se zákoutí Češtiny. Oficiálně jsou kurzy z Angličtiny určené pro rodilé mluvčí, i když, pochopitelně, je používá celá řada lidí, pro které je Angličtina druhým či třetím jazykem.

June 1, 2018
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.