"เสื้อเชิ้ตของพวกเขาสกปรก"

แปลว่า:Their shirt is dirty.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RachapongWatana

Their เป็นพวกเขา ทำไม? ไม่ใช้ "are" dirty อ่าครับ "เขาหลายคน"

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/loAx11

Their shirts are dirty. แบบนี้ไม่ใช่เหรอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย