Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He used the university laboratory."

Dịch:Anh ấy đã dùng phòng thí nghiệm trường đại học.

4 tháng trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan