"Philosophyhelpstounderstandtherealityoftheworld."

Dịch:Triết học giúp hiểu thực tế của thế giới.

7 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1013

triết học giúp hiểu thực tiễn của thế giới. triết học giúp nhận thức thực tiễn của thế giới.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang78

Thực tế = sự thật = thực tiển

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dr.Parker
Dr.Parker
  • 13
  • 10
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8

Câu tiếng Anh hay mà dịch thì dở quá

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.