Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Philosophy helps to understand the reality of the world."

Dịch:Triết học giúp hiểu thực tế của thế giới.

5 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 963

triết học giúp hiểu thực tiễn của thế giới. triết học giúp nhận thức thực tiễn của thế giới.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang78

Thực tế = sự thật = thực tiển

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dr.Parker
Dr.Parker
  • 13
  • 10
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8

Câu tiếng Anh hay mà dịch thì dở quá

4 tháng trước