"I play whenever I want."

แปลว่า:ผมเล่นทุกครั้งที่ผมอยาก

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pinkky13

...÷_@€#&#^€@/&#&&#$&

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

ฉันเล่นเมื่อไรก็ตามที่ฉันต้องการ ก็ถูกนะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย