Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She explains that formula to me."

Dịch:Chị ấy giải thích công thức đó cho tôi.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 945

Em ấy giải thích công thức đó cho tôi.

5 tháng trước