"Sheexplainsthatformulatome."

Dịch:Chị ấy giải thích công thức đó cho tôi.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

Em ấy giải thích công thức đó cho tôi.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.