Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Apple juice is good for our health."

Dịch:Nước táo tốt cho sức khoẻ của chúng ta.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 936

ALL juice is good for our health.

4 tháng trước

Thảo luận liên quan