Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hôm nay là ngày thứ ba."

Dịch:Today is the third day.

0
3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

Today is tuesday.

0
Trả lời3 tháng trước