Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are not going to have enough time tomorrow."

Dịch:Chúng tôi sẽ không có đủ thời gian ngày mai.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/B.X.An

Câu này này dịch ra tiếng việt chả hiểu gì cả

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 909

Chúng tôi sẽ không đủ thời gian cho ngày mai.

3 tháng trước