"We are not going to have enough time tomorrow."

Dịch:Chúng tôi sẽ không có đủ thời gian ngày mai.

7 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/B.X.An

Câu này này dịch ra tiếng việt chả hiểu gì cả

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1019

Chúng tôi sẽ không đủ thời gian cho ngày mai.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoa946548
Hoa946548
  • 22
  • 10
  • 147

Thiếu chữ có

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.