"Αυτό είναι ένα δίγλωσσο κανάλι."

Translation:This is a bilingual channel.

April 18, 2018

3 Comments


https://www.duolingo.com/greekdude_

"This is..." πρέπει να προστεθεί

April 18, 2018

https://www.duolingo.com/chriss2401

this is is also more correct than it is. It is would more likely translate to just ''Ειναι''

April 18, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16

'This is" is already an accepted translation.

April 18, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.