Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กทารกคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:The baby eats an apple.

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/coconing2

ช้อยส์ข้อ1โหดมากค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา