1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Our children were still smal…

"Our children were still small."

Translation:Naše děti ještě byly malé.

April 18, 2018

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/NinaOBel

Proč bylY? Děti jsou neživé nebo ženské


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Slovo dítě je rodu středního, v množném čísle ženského. Ty děti, tedy tvrdé y v minulém příčestí.


https://www.duolingo.com/profile/ken55414

I don't really understand. dítě = neuter děti should be byla, no? Could you please explain this in English?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

děti in plural is feminine.. It is likely in the Tips and notes.


https://www.duolingo.com/profile/ken55414

Thank you, I vaguely remember that from the Tips and Notes.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.