"It is in January."

แปลว่า:มันอยู่ในเดือนมกรา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ChutpongPo

มันอยู่ในเดือนมกราคม คำตอบมั่วอีกล่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wimarn

คนตรวจคงจะเมาค้างกระมังเจ้าคะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย