"It is in January."

แปลว่า:มันอยู่ในเดือนมกรา

April 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มันอยู่ในเดือนมกราคม คำตอบมั่วอีกล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/wimarn

คนตรวจคงจะเมาค้างกระมังเจ้าคะ


https://www.duolingo.com/profile/papatsornT1

อยู่ในเดือนมกราคม ผิด?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย