"At this distance the boat looks like an island."

Dịch:Ở khoảng cách này con thuyền trông giống như một hòn đảo.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh27

tu khoang cach Nay nhin Con thuyen nhu mot hon dao

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

tu khoang cach Nay nhin Con tau giong nhu mot hon dao. Sai Sao Ha ad?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Từ khoảng cách này nhìn con tàu giống như một hòn đảo

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.