Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"At this distance the boat looks like an island."

Dịch:Ở khoảng cách này con thuyền trông giống như một hòn đảo.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh27

tu khoang cach Nay nhin Con thuyen nhu mot hon dao

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

tu khoang cach Nay nhin Con tau giong nhu mot hon dao. Sai Sao Ha ad?

5 tháng trước