Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันพูด"

แปลว่า:I speak.

0
3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/d22X3

ก็ถูกนัะทำไม่ขึ้นไม่ถูก

0
ตอบกลับ3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา