"ฉันพูด"

แปลว่า:I speak.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/May829413

ทำไม1คน กริยาไม่เติม s

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

i,you,we,they และนามพหูพจน์ไม่เติม s,es

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/d22X3

ก็ถูกนัะทำไม่ขึ้นไม่ถูก

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NapatSripr

สัส

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย