"ฉันพูด"

แปลว่า:I speak.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/May829413

ทำไม1คน กริยาไม่เติม s

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

i,you,we,they และนามพหูพจน์ไม่เติม s,es

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/d22X3

ก็ถูกนัะทำไม่ขึ้นไม่ถูก

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NapatSripr

สัส

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย