"ฉันพูด"

แปลว่า:I speak.

4/19/2018, 4:11:49 PM

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/May829413

ทำไม1คน กริยาไม่เติม s

9/4/2018, 11:25:47 AM

https://www.duolingo.com/wrong20

i,you,we,they และนามพหูพจน์ไม่เติม s,es

10/5/2018, 2:20:15 AM

https://www.duolingo.com/d22X3

ก็ถูกนัะทำไม่ขึ้นไม่ถูก

4/19/2018, 4:11:49 PM

https://www.duolingo.com/NapatSripr

สัส

9/18/2018, 7:07:08 PM
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย