"Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế."

Dịch:English has become an international language.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baongoc249639

Trong 2 cau khong co cau nao dung

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.