Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng Hai"

Dịch:February

0
3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mynameyen1

Trời, học cái chữ này chẳng ai học được

0
Trả lời3 tháng trước