"We will write to you."

Dịch:Chúng tôi sẽ viết cho bạn.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Xin cho ý kiến về : We will write you và We will write to you.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Cả hai đều được chấp nhận ạ. Nhưng "We will write you." cần có đối tượng cụ thể.

Ex: I will write you a letter.

10 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.