"หมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์"

แปลว่า:Dog is man's best friend.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

human = มนุษย์ ไม่ใช่man

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Atid7
Atid7
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 11
  • 8
  • 5
  • 3

มันเป็นภาษิต ในภาษาอังกฤษโบราณ "man" และ "human" มีความหมายเหมือนกัน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย