"In a century"

แปลว่า:อีกหนึ่งศตวรรษ

April 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Noina280722

ในหนึ่งศตวรรษ ผิดยังไงอะ


https://www.duolingo.com/profile/wissanu2

ในหนึ่งทศวรรษ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย