Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That building does not have an emergency exit."

Dịch:Tòa nhà đó không có một lối thoát hiểm.

5 tháng trước

0 Nhận xét