"Ihaveastrawberry."

แปลว่า:ฉันมีสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JaturonKam

สตรอว์เบอรี เขียนแบบนี้หรือเปล่าครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AnanSutthi

สตรอเบอร์รี่​ นะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย