Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/SWF.BoxBox

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh

Cấu trúc câu trong tiếng anh: Tìm hiểu về 84 cấu trúc câu cơ bản và thông dụng được sử dụng nhiều trong tiếng anh. Ví dụ: S + V + so + adj/ adv + that + S + V hoặc S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something ... 10 cấu trúc câu thường gặp khi học tiếng anhCấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

Tiếng anh, học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp, học từ vựng Bạn có thể đăng ký học các cấu trúc căn bản trong tiếng anh tại đây, hoặc tham gia khoá tiếng anh dành cho người mất căn bản tại đây. 84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow. 2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. 3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all. Khoá học tiếng anh cho người mất căn bản Khoá học tiếng anh cho người mất căn bản 4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English. 5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired. 6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai đó phải làm gì...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.

3 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Gamer-G

hm...

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Nanao_2k6_

bn nên phân chia cho rõ ràng hơn để đọc cho dễ:))

LIKE BỰ LUÔN NÈ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/SWF.BoxBox

Thank You!

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/-..Ice-Sr..-
-..Ice-Sr..-
  • 13
  • 8
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 152
  • Topic bổ ích

  • Trình bày xấu

  • Cố gắng lên.1 like

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/SWF.BoxBox

Thank!

3 tháng trước