"We have a father."

แปลว่า:พวกเรามีพ่อ

April 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nini680235

ตอบก็ถูกแล้วยังจะผิดอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย