Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I have a cat."

แปลว่า:ฉันมีแมว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pheerawit

ตอบ ฉันมีเเมวยังผิดเลยครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pheerawit

เเมว ต้อง พิมพ์สระ เเ หรือครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา