"The boys eat an apple."

แปลว่า:เด็กผู้ชายหลายคนกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chotiros4

แปลแล้วเขียนถูกหมดทุกคำสองรอบแล้วไม่ให้ผ่านอะค้าเป็นเพราะอะไร ดูหมดทุกตัวเลยค้าซ่ำไปซ่ำมาพิมพ์ถูกแล้วแต่เขาไม่ให้ผ่าน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pramed1

Eat ออกเสียงไงอะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย