Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boys eat an apple."

แปลว่า:เด็กผู้ชายหลายคนกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chotiros4

แปลแล้วเขียนถูกหมดทุกคำสองรอบแล้วไม่ให้ผ่านอะค้าเป็นเพราะอะไร ดูหมดทุกตัวเลยค้าซ่ำไปซ่ำมาพิมพ์ถูกแล้วแต่เขาไม่ให้ผ่าน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pramed1

Eat ออกเสียงไงอะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา