"The boys eat an apple."

แปลว่า:เด็กผู้ชายหลายคนกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

April 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chotiros4

แปลแล้วเขียนถูกหมดทุกคำสองรอบแล้วไม่ให้ผ่านอะค้าเป็นเพราะอะไร ดูหมดทุกตัวเลยค้าซ่ำไปซ่ำมาพิมพ์ถูกแล้วแต่เขาไม่ให้ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/EyipEyipEyip

Eat ออกเสียงไงอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย