Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"A red shirt is not blue."

แปลว่า:เสื้อสีแดงไม่ได้เป็นสีฟ้า

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JaturonKam

เสื้อเชิ้ต!!

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Janjira20

fuck dulingo

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา