Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Today is Monday."

แปลว่า:วันนี้เป็นวันจันทร์

0
3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/eHCF15

ตอบถูกแล้วนิค่ะ

0
ตอบกลับ3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา