"Myfriendhearsaflute."

Dịch:Bạn tôi nghe thấy một cây sáo.

9 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1054

Bạn tôi nghe thấy tiếng sáo.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Chuẩn ,,

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuyetNguye678196

Cái này thì chịu thua rồi. Duolingo nên xem lại chức năng của các giác quan con người Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi.. NGHE THẤY MỘT CÂY SÁO... What the fuck @@@@. ĐÂY MÀ LÀ ĐÁP ÁN À TRONG KHI MÌNH GHI ĐÁP ÁN CHUẨN THEO TIẾNG VIỆT LÀ : -BẠN CỦA TÔI NGHE THẤY MỘT TIẾNG SÁO. THÌ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN... @.@ THUA..

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

A flute , you can see not hear.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.