Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My friend hears a flute."

Dịch:Bạn tôi nghe thấy một cây sáo.

4 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

Bạn tôi nghe thấy tiếng sáo.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuyetNguye678196

Cái này thì chịu thua rồi. Duolingo nên xem lại chức năng của các giác quan con người Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi.. NGHE THẤY MỘT CÂY SÁO... What the fuck @@@@. ĐÂY MÀ LÀ ĐÁP ÁN À TRONG KHI MÌNH GHI ĐÁP ÁN CHUẨN THEO TIẾNG VIỆT LÀ : -BẠN CỦA TÔI NGHE THẤY MỘT TIẾNG SÁO. THÌ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN... @.@ THUA..

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

A flute , you can see not hear.

4 tháng trước