Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Many people thought that the new dance was bad."

Dịch:Nhiều người đã nghĩ rằng điệu nhảy mới là tồi tệ.

4 tháng trước

0 Nhận xét