"Anh trai tôi nghiên cứu nhiếp ảnh và nghệ thuật."

Dịch:My brother studies photography and art.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1054

my brother studies photography and arts

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.