Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh trai tôi nghiên cứu nhiếp ảnh và nghệ thuật."

Dịch:My brother studies photography and art.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 938

my brother studies photography and arts

4 tháng trước