Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The concert was a great success."

Dịch:Buổi hòa nhạc đã là một thành công lớn.

5 tháng trước

0 Nhận xét