"The concert was a great success."

Dịch:Buổi hòa nhạc đã là một thành công lớn.

6 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.