Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The breakfast"

แปลว่า:ข้าวเช้า

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/thanit7

อาหารเช้า ได้ไหมYou

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Suthiphong

อาหารเช้า

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา