"We do not know which student has asked."

แปลว่า:พวกเราไม่รู้ว่านักเรียนคนไหนได้ถาม

April 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

แบบฝึกหัดที่ให้พิมพ์คำตอบเป็นภาษาไทยทำให้เป็นปัญหาตลอดเลยค่ะ บางทีประโยคคำตอบความหมายเข้าใจได้ แค่ใช้คำเชื่อมที่ไม่เหมือนแต่ใกล้เคียงกัน ก็ไม่ได้ ผิดตลอดเลย ทำให้ไม่ชอบแบบฝึกหัดแบบนี้เลย เข้าใจว่าปัญหาเป็นเพราะที่คำไทยมีหลายชั้นความหมายคล้ายกัน


https://www.duolingo.com/profile/Natapasorn

แม่นแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Natapasorn

ตอบถูกแล้วทำไมยังไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย