Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like food."

Dịch:Tôi thích thức ăn.

3 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sandy344952

Oh ! Vậy sao ? Còn Sandy ko nghe vì nghe fruit phát âm có " r " và phần cuối nghe " t " . Cho nên ko lôn được !

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 24
  • 11
  • 250

Food và Fruit hay nghe nhầm quá! :'(

3 tháng trước