"Thegirlshavefiveeggs."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงมีไข่ห้าฟอง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/jet550228

เด็กผู้หญิง ทำไม girls ทำไมไม่ใช้ girl..งง??

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jojoe175730

ใช่คะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JuneSricha

ใช่ค่ะ เติมs ก็ต้องเป็นหลายคนสิ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Leelaloet

How different between the girls and the girl or not different?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xiayang7

Different because girl is one person but it you says girls it's gonna be 2 or 3 girls

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xiayang7

But they're still short ( ' ) because they have to write gorl's

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kwan461433

girl เติม s ทำไมหมายถึงแค่เด็กผู้หญิงคนเดียว ไม่ใช่หลายคน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lhcx12

Girls=เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงหลายคนแน่...งง!

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pakameng

The Girl/Girls คือคำพวกนี้มันใช้ด้วยกันหมดหรอ เด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงคนนี้ เด็กผู้หญิงหลายคน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/6E9D1

ไม่มีผู้รู้มาตอบเลยปล่อยให้คน งง คุยกันเอง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/XxCp7

ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ งง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Keroro740414

มีไข่ไก่ห้าใบ ผิดเหรอครับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mint946088

เซ็ง เด็กหญิงมี s

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย