Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi là mười một người."

Dịch:We are eleven people.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jeremy365547

11 người thì phải là peoples chứ ?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamThuaThua

Bản thân people đã là số nhiều rồi bạn, nếu bạn muốn có "s" thì đó là persons

2 tuần trước