Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi là mười một người."

Dịch:We are eleven people.

3 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jeremy365547

11 người thì phải là peoples chứ ?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/buithinu94

Ủa sao kì vsỵa

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Bạn có thắc mắc gì có thể nói cho mình biết để mình giúp bạn có câu trả lời được không?

3 tháng trước