"Hoạt động này là trái với luật pháp."

Dịch:This activity is against the law.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyencv90

this activity is not legal, cũng được chứ nhỉ??

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 121

Đúng rồi bạn.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.