Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A restaurant is also a part of the business."

Dịch:Một nhà hàng cũng là một phần của việc kinh doanh.

5 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

một nhà hàng thì cũng là một phần của kinh doanh

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanh536885

một nhà hàng cũng có một bộ phận kinh doanh

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrinhHuuLo

wtf

5 ngày trước