"Arestaurantisalsoapartofthebusiness."

Dịch:Một nhà hàng cũng là một phần của việc kinh doanh.

8 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1051

một nhà hàng thì cũng là một phần của kinh doanh

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanh536885

một nhà hàng cũng có một bộ phận kinh doanh

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrinhHuuLo

wtf

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trusty80

"Một nhà hàng cũng là một phần của doanh nghiệp " nên chấp nhận

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.