"Italians drink wine with their dinner."

แปลว่า:คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

April 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wonhgsapuk

ต้องเป็น คนอิตาลีดื่มไวน์กับมื้อเย็นของพวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

เห็นด้วย


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ดื่มระหว่างกินข้าวมื้อเย็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบใหม่แล้วยังให้ผิดอีกจะให้ทำยังไงดี


https://www.duolingo.com/profile/JirawatTac

คนอิตตาลี่ดืมไวน์ระหว่างกินข้าวเย็น ก็ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย