"Italiansdrinkwinewiththeirdinner."

แปลว่า:คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wonhgsapuk

ต้องเป็น คนอิตาลีดื่มไวน์กับมื้อเย็นของพวกเขา

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

เห็นด้วย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ดื่มระหว่างกินข้าวมื้อเย็น

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบใหม่แล้วยังให้ผิดอีกจะให้ทำยังไงดี

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย