Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Italians drink wine with their dinner."

แปลว่า:คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wonhgsapuk

ต้องเป็น คนอิตาลีดื่มไวน์กับมื้อเย็นของพวกเขา

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

เห็นด้วย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ดื่มระหว่างกินข้าวมื้อเย็น

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบใหม่แล้วยังให้ผิดอีกจะให้ทำยังไงดี

วันที่แล้ว