"Italians drink wine with their dinner."

แปลว่า:คนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wonhgsapuk

ต้องเป็น คนอิตาลีดื่มไวน์กับมื้อเย็นของพวกเขา

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

เห็นด้วย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ดื่มระหว่างกินข้าวมื้อเย็น

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบใหม่แล้วยังให้ผิดอีกจะให้ทำยังไงดี

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย