Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I usually go to school on foot."

Dịch:Tôi thường đi bộ đến trường.

4 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quang918337

Foot mà là đôi chân ( không hiểu)

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7

feet là bàn chân, foot là đôi chân; wife là vợ, wive là những người vợ... Những từ này bất quy tắc nên không thêm s/es mà phải biến đổi, giống như động từ bất quy tắc trong quá khứ vậy đấy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/VitTH2

Nếu viết I usually walk to school thì dịch thế nào? Hoặc dịch câu từ Việt sang Anh: Tôi thường đi đến trường trên một bàn chân?

4 tháng trước