Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is why I should not speak."

Dịch:Đó là lý do vì sao tôi không nên nói.

3 tháng trước

0 Nhận xét