Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The generation does not learn anything."

Dịch:Thế hệ không học được bất cứ cái gì.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Câu này dịch tiếng Việt nghe lạ hoắc. Có bạn nào giải thích được không?

1 tháng trước