"The generation does not learn anything."

Dịch:Thế hệ không học được bất cứ cái gì.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Câu này dịch tiếng Việt nghe lạ hoắc. Có bạn nào giải thích được không?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.