"Thegenerationdoesnotlearnanything."

Dịch:Thế hệ không học được bất cứ cái gì.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Câu này dịch tiếng Việt nghe lạ hoắc. Có bạn nào giải thích được không?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 774

Tại sao "Thế hệ không học gì cả" lại không đúng. Đề nghị xem lại đáp án này. Nếu được cho biết ý nghĩa câu này nói gì trong tiếng Anh, tiếng Việt nghe có vẻ lạ!

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.