"Three women read three books."

แปลว่า:ผู้หญิงสามคนอ่านหนังสือสามเล่ม

April 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TanapornKa

อ่านถูกแต่ทำไมผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ivy640097

Three women read three books.ผู้หญิงสามคนอ่านหนังสือสามเล่ม..ตอบถูก..ทำไมว่าตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/Moe145813

น่านะสิคะ


https://www.duolingo.com/profile/msodmE

ใส่เป็นตัวเลขไม่ได้ และคำตอบก็ถูกด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Manirin

อ่านถูกแต่ทำไมบอกผิดค่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/chomphu5

ตอบถูกทำบอกว่าผิด???


https://www.duolingo.com/profile/Bobo391583

ตอบถูกแต่แจ้งว่าตอบผิดตลอด​เลย งง!!!!


https://www.duolingo.com/profile/BelleHoney1

บัคหรือเปล่า?


https://www.duolingo.com/profile/snack146253

เว้นวรรคก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/MeawMeawPalita

ถูกแล้วนะ ทำไมผิดล่ะ แก้ไขด่วนค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Almas_ht

มันไม่มีเด็กผู้หญิง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย