"The girls and the boys"

แปลว่า:เด็กผู้หญิงหลายคนและเด็กผู้ชายหลายคน

April 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/qJtQ9

เเม่งมั่ว


https://www.duolingo.com/profile/CAN314

มันใช่แนว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Aranya418646

มั่วว ถูกแล้วยังว่าไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/toon512935

ตามจริงมันต้องถูกสิเขียนเหมือนคำตอบเป๊ะ


https://www.duolingo.com/profile/ThanyaHeav

พิมพ์ถูกแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/RET27

ตรวจสอบแล้วแก้ไขด้วยนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย