"Τα παιδιά της διαβάζουν την εφημερίδα."

Μετάφραση:Her children read the newspaper.

πριν από 9 μήνες

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/FOTISMEG

Γιατί δεν είναι σωστό το (Her children's read the newspaper)

πριν από 9 μήνες

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
  • 25
  • 16
  • 12
  • 11
  • 4
  • 202

Ο πληθυντικός του child είναι children.
Children's σημαίνει 'των παιδιών', π.χ. the children's toys = τα παιχνίδια των παιδιών.
Το her είναι η κτητική αντωνυμία που μαζί με το children σχηματίζει το υποκείμενο του ρήματος 'τα παιδιά της'.

πριν από 9 μήνες

https://www.duolingo.com/Ioanna678593
  • 23
  • 11
  • 11
  • 192

Πως θα πούμε στα Αγγλικά "Τα παιδιά της διαβάζουν την εφημερίδα" με την έννοια ότι τα παιδιά διαβάζουν σε αυτήν την εφημερίδα???

πριν από 7 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.