"Tôi có một cái áo sơ mi với những chấm màu đen và màu trắng."

Dịch:I have a shirt with black and white dots.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 994

I have a shirt with the black and white dots.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.